Jedná se o pojištění bytu v osobním vlastnictví včetně nebytového prostoru a vedlejších místností, které jsou užívány s bytem.

Exkluzivní podmínky
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojistná částka
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

200 000 Kč

Odcizení příslušenství budov u rozestavěné nemovitosti před zkolaudováním stavby

100 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

10% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

5% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

2% z pojistné částky

 

Připojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Domácí asistence Plus

Slevy
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Bytová jednotka

2 000 000 Kč

2 300 Kč

Bytová jednotka – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

194Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

176Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

2 670Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 364Kč

Pokud máte zájem o pojištění bytové jednotky, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulářa pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.

 • POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY - DOTAZNÍK

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité.

  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme

  Pojistník
  Pojistník
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Je byt v podílovém spoluvlastnictví?
  Je byt v podílovém spoluvlastnictví?
  Údaje o nemovitosti, v níž se byt nachází
  Údaje o nemovitosti, v níž se byt nachází
  Jedná se o nemovitost
  Jedná se o nemovitost
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Je nemovitost postavena v místě, které není ohroženo povodní?
  Je nemovitost postavena v místě, které není ohroženo povodní?
  Údaje o bytové jednotce
  Údaje o bytové jednotce
  Bytová jednotka trvale obydlena
  Bytová jednotka trvale obydlena
  Jedná se o rozestavěnou bytovou jednotku?
  Jedná se o rozestavěnou bytovou jednotku?
  Roszah pojištění
  Roszah pojištění
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění rizika odcizení a vandalismu?
  Máte zájem o pojištění rizika odcizení a vandalismu?
  Byla pojištěná bytová jednotka v období posledních 10ti letech postižena záplavou, povodní, požárem nebo odcizením?
  Byla pojištěná bytová jednotka v období posledních 10ti letech postižena záplavou, povodní, požárem nebo odcizením?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění asistenčních služeb?
  Máte zájem o pojištění asistenčních služeb?
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Způsob platby pojistného
  Způsob platby pojistného
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.