Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité. V případě potřeby uvádějte informace na samostatný list.

Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme...

Všeobecné informace
Všeobecné informace
Základní údaje k pojištění
Základní údaje k pojištění
Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
Byla nemovitost rekonstruována?
Byla nemovitost rekonstruována?
Typ budovy
Typ budovy
Stav nemovitosti
Stav nemovitosti
Máte zájem o pojištění
Máte zájem o pojištění
Konstrukční prvky
Konstrukční prvky
Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
Typ nemovitosti a zastavěná plocha
Typ nemovitosti a zastavěná plocha
Typ střechy
Typ střechy
Zastavěná plocha v m2
Zastavěná plocha v m2
Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
Rozsah pojištění nemovitosti
Rozsah pojištění nemovitosti
Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
Zařízení domácnosti
Zařízení domácnosti
Máte zájem o pojištění domácnosti?
Máte zájem o pojištění domácnosti?
Rozsah pojištění
Rozsah pojištění
Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti:
Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti:
Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky:
Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky:
Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
Doplňující informace
Doplňující informace
Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného:
Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného:
Způsob platby pojistného:
Způsob platby pojistného:
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.