Rodinný dům

Jedná se o pojištění trvale obývaného rodinného domu nebo domu ve výstavbě. Současně je možné pojistit i vedlejší budovy. Pojištění zahrnuje různá pojistná nebezpečí, doplňkově lze sjednat některá připojištění.

Exkluzivní podmínky
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s pojištěnými riziky, maximální roční limit je 30 000 Kč.

Pojistná částka
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, mráz na vodovodním a topném systému
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky

Vedlejší stavby, oplocení, stavební materiál

200 000 Kč

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

50 000 Kč

Odcizení příslušenství budov u rozestavěné nemovitosti před zkolaudováním stavby

100 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

10% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

5% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

2% z pojistné částky

Připojištění
Vedlejší stavby
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Domácí asistence Plus

Slevy
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rodinný dům

2 000 000 Kč

2 620 Kč

Rodinný dům – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

378 Kč

Vedlejší stavby

200 000 Kč

240 Kč

Vedlejší stavby – odcizení a vandalismus

50 000 Kč

162 Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Odpovědnost z držby nemovitosti

2.000.000/1.000.000/500.000

176 Kč

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

3 576 Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 825 Kč

Pokud máte zájem o pojištění rodinného domu, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.

 • POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU - DOTAZNÍK

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité. V případě potřeby uvádějte informace na samostatný list.

  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme...

  Všeobecné informace
  Všeobecné informace
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Typ budovy
  Typ budovy
  Stav nemovitosti
  Stav nemovitosti
  Máte zájem o pojištění
  Máte zájem o pojištění
  Konstrukční prvky
  Konstrukční prvky
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Typ nemovitosti a zastavěná plocha
  Typ nemovitosti a zastavěná plocha
  Typ střechy
  Typ střechy
  Zastavěná plocha v m2
  Zastavěná plocha v m2
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
  Má nemovitost vlastní zdroj pitné vody (studna)?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000Kč?
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Zařízení domácnosti
  Zařízení domácnosti
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Máte zájem o pojištění domácnosti?
  Rozsah pojištění
  Rozsah pojištění
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti:
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti:
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
  Požadovaná výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě
  Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky:
  Pokud si přejete sjednat dodatkové pojištění skel, vyberte prosím, výši požadované pojistné částky:
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
  Pád předmětu na sklokeramicku varnou desku?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
  Máte zájem o zrušení stávající pojistné smlouvy:
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného:
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného:
  Způsob platby pojistného:
  Způsob platby pojistného:
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.