Rekreační objekt

Pojištěny jsou budovy přechodně obývané, jedná se o rekreační nemovitosti jako jsou chalupy a chaty. Kromě hlavní budovy je možné pojistit také ostatní objekty, které jsou umístěny na stejném pozemku. Kromě budovy je možné pojistit movité věci, které tvoří zařízení rekreační domácnosti.

Exkluzivní podmínky:
Možnost pojištění v záplavových zónách, kde se povodeň v uplynulých letech vyskytla víckrát než jednou, sazby pojistného nejsou navýšeny.

Pojištění nemovitosti se vztahuje i na elektroniku a elektrická zařízení poškozená přepětím.

Pojištění se vztahuje na náklady na opravu či vyčištění studny, k jejímuž poškození dojde v příčinné souvislosti s pojištěnými riziky, maximální roční limit je 30 000 Kč.

Pojistná částka:
Stanovuje ji na vlastní odpovědnost pojistník, v případě stanovení nižší pojistné částky než je skutečná hodnota, nastane podpojištění. V případě podpojištění sníží pojistitel pojistné plnění.

Pojistný rozsah:
požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla
záplava, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, zemětřesení
únik kapaliny z technického zařízení, pád stromu, stožáru nebo jiného předmětu, kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku

Pojištění odcizení a vandalismu
Je možné sjednat doplňkově, pro toto riziko se sjednává zvláštní limit.

Spoluúčast:
1 000 Kč

Limity plnění z pojistné částky:

Nemovitost

Vedlejší stavby, oplocení, stavební materiál

50 000 Kč

Studna: náklady na opravu a vyčištění

30 000 Kč

Výrobky sloužící k opravě pojištěné budovy

20 000 Kč

Náklady na odvrácení a zmírnění pojistné události

5% z pojistné částky

Náklady na odklizení zbytků z důvodu bezpečnostních, hygienických nebo jiného veřejného zájmu

3% z pojistné částky

Náklady na zpracování projektové dokumentace vyžadované k uvedení věci do původního stavu v souvislosti s poj.událostí

1% z pojistné částky

Domácnost

Výpočetní technika

20 000 Kč

Elektronika

10 000 Kč

Zahradní technika (sekačky, pily)

20 000 Kč

Jízdní kola

25 000 Kč

Malá plavidla

20 000 Kč

Domácí a drobná zvířata

10 000 Kč

Náhradní díly osobních automobilů a motocyklů

10 000 Kč

Dětský kočárek nebo invalidní vozík

10 000 Kč

Stavební součásti

30 000 Kč

Věci v nebytových prostorách

dle varianty 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 15% z PČ pro odcizení

 

Připojištění:
Vedlejší stavby
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Speciální pojištění:
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání
Skla a sklokeramická varná deska

Slevy:
Sleva za spoluúčast, za propojištěnost, za zabezpečení
Sleva za roční frekvenci placení: 6%

Kalkulace – modelový příklad:

Předmět pojištění

Pojistná částka

Pojistné

Rekreační nemovitost

2 000 000 Kč

2 620Kč

Rekreační nemovitost – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

240Kč

Rekreační domácnost

300 000 Kč

792Kč

Rekreační domácnost – odcizení a vandalismus

200 000 Kč

150Kč

Přepětí - elektronika

30 000 Kč

v ceně

Vyčištění studny

30 000 Kč

v ceně

Spoluúčast

1 000 Kč

-

Běžné roční pojistné

 

3 802Kč

Zvýhodněné roční pojistné pro OS

 

1 935Kč

 

Pokud máte zájem o pojištění rekreačního objektu, vyplňte formulář s podrobnějšími údaji nebo kontaktní formulář a pracovník společnosti RESPECT Vás bude kontaktovat.

 • Pojištění rekreační nemovitosti

  Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti nebo veškeré další informace, které považujete v této souvislosti za důležité.

  Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a budou použity pouze pro potřebu pojištění. V případě dotazů, se můžete s důvěrou obrátit na pracovníky společnosti RESPECT, kteří Vám rádi při vyplňování dotazníku pomohou. Děkujeme..

  Všeobecné informace
  Všeobecné informace
  Základní údaje k pojištění
  Základní údaje k pojištění
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Byla nemovitost rekonstruována?
  Typ nemovitosti
  Typ nemovitosti
  Typ budovy
  Typ budovy
  Stav nemovitosti
  Stav nemovitosti
  Je vzdálenosti mezi rekreační budovou a nejbližším trvale obydleným objektem do 100 m?
  Je vzdálenosti mezi rekreační budovou a nejbližším trvale obydleným objektem do 100 m?
  Máte zájem o pojištění
  Máte zájem o pojištění
  Konstrukční prvky
  Konstrukční prvky
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Jsou hlavní konstrukční prvky nemovitosti (nosné konstrukce, klempířské prvky, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační instalace) udržované a nepoškozené?
  Typ nemovitosti, počet podlaží a zastavěná plocha nemovitosti (v m2)
  Typ nemovitosti, počet podlaží a zastavěná plocha nemovitosti (v m2)
  Zastavěná plocha (v m2)
  Zastavěná plocha (v m2)
  Typ střechy
  Typ střechy
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Požadujete vinkulaci ve prospěch peněžního ústavu?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000 Kč?
  Máte zájem o pojištění vedlejších staveb nad částku 50 000 Kč?
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Rozsah pojištění nemovitosti
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění rizika povodně a záplavy?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Máte zájem o pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti?
  Zařízení rekreační domácnosti
  Zařízení rekreační domácnosti
  Máte zájem o pojištění rekreační domácnosti?
  Máte zájem o pojištění rekreační domácnosti?
  Rozsah pojištění rekreační domácnosti
  Rozsah pojištění rekreační domácnosti
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Máte zájem o pojištění povodně a záplavy?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Chcete mít v pojištění zahrnuto riziko odcizení a vandalismu?
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Přejete si sjednat pojištění jmenovitě určených věcí (vedlejší budovy, stavební součásti a příslušenství budov sloužící k podnikatelské činnosti, stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty, skleníky)?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Máte zájem o sjednání speciálních pojištění?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Věci k výdělečné činnosti či k výkonu povolání?
  Skla a sklokeramickou varnou desku?
  Skla a sklokeramickou varnou desku?
  Doplňující informace
  Doplňující informace
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Máte zájem o sjednání Asistenční služby Plus?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Je nemovitost nebo domácnost v současné době pojištěna?
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Uveďte prosím požadovanou frekvenci placení pojistného
  Způsob platby pojistného
  Způsob platby pojistného
Zaujala vás naše nabídka?

Zaujala vás naše nabídka?

​​​​​Máte-li zájem o námi nabízené služby, nebo potřebujete poradit s pojištěním, neváhejte nás kontaktovat.